34. klub oldskautů

Náš 34. klub vznikl v roce 1968 a pracoval až do zákazu Junáka komunisty v roce 1970.

Obnoven byl až v roce 1990 a sdružuje starší členy střediska, kteří již nejsou registrováni při oddílech.

Současnou náplní klubu je podpora samotného střediska a zvláště pak jeho oddílů. Podle svých sil pomáháme při organizování střediskových akcí (Memoriál br. Vítka, Pohádkový les, Skautské hřiště, výstava ke století skautingu, brigády, ...). Někteří se aktivně zapojují i do organizování obvodních akcí na Praze 4.

Další jsou zároveň členy čestné družiny Strážců Svojsíkova hrobu, kterou založil bratr František Bobek - Stopař.

Mnozí byli za svoji celoživotní práci pro skauting oceněni skautskými vyznamenáními a bratr Rys dokonce Řádem Stříbrného vlka. V současné době máme 7 členů a vedoucím klubu je Vlk.

Beseda s pamětníky pro Skautské století

Pomoc při přípravě střediskové výstavy 100 let skautingu

Pomáháme na startu Pohádkového lesa