Historie střediska

Po válce dochází k obnově skautingu a obnovuje se také v Krči na Zelené Lišce.

Vzniká 34. středisko v čele s předválečnými činovníky ( Tibor, Kovář, Horčík, …). Středisko vede br. František Langmaier, který vlastnoručně vyšívá vlajku.

V té době nám známé oddíly střediska:

34. oddíl skautů

66. oddíl skautů

78. oddíl skautů

34. oddíl skautek

66. oddíl skautek

76. oddíl skautek

Během roku 1946 se ke středisku připojuje 233. oddíl Ostříž pod vedením Františka Dřevíkovského – ,,Pantera,, z 33. střediska v Nuslích, protože má klubovnu na Budějovické třídě.

Koncem roku 1948 po únorových událostech, odstupuje z vedení střediska a oddílů, většina činovníků. Mladší činovníci nesouhlasí a pokračují v práci s oddíly. Po táborech v říjnu 1949 středisko oficiálně končí.

V činnosti však některé oddíly tajně pokračují dál a rozhodují se, že budou i nadále 34. středisko. Hlavní zásluhu na znovu vytvoření střediska měl 233. oddíl, na paměť toho si dali název 34. středisko Ostříž a jeho vůdcem se stává Oldřich Rottenborn – ,,Hobby,,

V r. 1950 přistupuje 145. oddíl skautů z Prahy XIII – Strašnic s br. Františkem Bobkem – ,,Stopařem,, , Jiřím Lukšíčkem – ,,Rysem,, a Jindřichem Valentou – ,,Vlkem,,

Středisko nadále skautsky pracuje a provádí i odbojovou činnost proti komunistickému režimu. V r. 1952 však nastává zatýkání a výslechy na STB a odsouzení k několika letým žalářům a nucených pracích v uranových dolech (br.Rottenborn, Lukšíček, Bobek, Valenta, Kopt, a mnozí další). Na amnestii byli propuštěni až v r. 1960.

1967 – v dubnu navazuje br, Hobby a Stopař kontakt s Tábornickým klubem ,,Psohlavci,, a zakládají 6. oddíl ,,Dakota,, Krátce nato se k nim přidává Miroslav Vítek – ,,Monarcha,, Ještě tentýž rok odjíždějí v červenci na tábor u Lovětína u J. Hradce.

1968 – oddíl už má 4 družiny, které v dubnu, kdy se politická situace natolik uvolnila, že se obnovuje skauting, se stávají základem čtyř oddílů obnoveného 34. střediska Ostříž.

Vznikají 34. Jiří Oktábec ,,Grizzly,, 145. Fr. Bobek ,,Stopař,, 233. Jiří Lukšíček ,,Rys,, 300. Mir. Vítek ,,Monarcha,, Později vznikají ještě 34.D Zdena Krejčíková, 34. OS ,,Hobby,,60. Ladilav Plichta ,,Ikar,, 66. vlčata Jiří Linhart ,,Rik,, 134. vlč. A sk. br. Tesárkové,157. vlčata Mir. Šach ,,Táborník,,

Středisko se velmi dobře rozvíjí a všechny oddíly jely na tábory ( 1969, 1970 ). Byl také střediskový sraz na tradičním místě u Loděnice u Berouna.

1970 – situace opět není skautům nakloněna, díky invazi spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, a v říjnu je opět skauting zakázán. Ještě předtím Hobby odstupuje z funkce vůdce střediska a místo něj je zvolena Zdena Krejčíková.

Oddíly musí skončit svojí činnost nebo přestoupit do jiné organizace, nejlépe do Pionýra.

Většinou však oddíly střediska volí přestup do TOMu č. 5022 na Tempu (34., 34.D, 66.vlč., 66. …145. TIS.

1970 – 1989 – na Tempu oddíly pracují nepřetržitě až do další obnovy. Je třeba zmínit alespoň některé vedoucí Rik J. Linhart, Zdena Krejčíková, Budul Josef Štambuch, Akim Kamil Budera, Bagheera Jar. Strejc, Rychlonožka Jitka Hrušková,…

145. pod vedením Stopaře spolu s Rysem přecházejí do TISu, kde musí v r. 1972 opět skončit.

1989 – obnova skautingu

1990 – v lednu se po domluvě s ,,Tempem,, obnovuje 34. středisko Ostříž pod vedením Jiřího Lukšíčka – ,,Rysa,, Obnovují se tradiční oddíly 34. 66. 145. 233. 300. ….. středisko má 14. oddílů.

2002 – přebírá vedení střediska Jan Šitler (Šula), v r. 2007 – Kateřina Hrdličková – ,,Matýsek,, a v r. 2010 Stanislav Míka

Od r. 1990 pravidelně pořádáme závody memoriál br.Vítka a střediskové srazy. Uspořádali jsme také několik skautských výstav.