Přidejte se k nám!

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

…skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností…

Vlčata a světlušky

Naši nejmenší a nejopečovávanější, děti ve věku od 5 do 11 let. Poznávají svět, hrají si s druhými, učí se samostatnosti. Snažíme se rozvíjet tvořivou fantazii a vyrážíme společně za dobrodružstvím.

Skauti a skautky

To jsou děti ve věku od 11 do 15 let. Učí se týmové spolupráci v družinách, společně zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů.

Roveři a rangers

Roveři a rangers 15+ se na našem středisku většinou věnují vlčatům a světluškám či vedou skautské družinky v pozici rádců. Společně pořádají některé akce.

Dobrovolníci

Chcete strávit svůj volný čas smysluplnou prací pro druhé, ale nevíte jak? Určitě se najde nějaká možnost, jak pomoct našemu středisku. Na skauting není nikdy pozdě.

Vyberte si jeden z našich oddílů vhodných pro vaše dítě zde