Informace o nás

34. středisko Ostříž Praha je základní organizační jednotkou Junáka s právní subjektivitou, tedy v právních vztazích vystupuje vlastním jménem.

Junák – český skaut, z. s.

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

Junák – česká skautská organizace

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má Junák – svaz skautů a skautek ČR přes 45 tisíc členů. Je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

Jak je na tom Ostříž v porovnání s ostatními skauty?

 

V roce 2013 jsme měli celkem 162 členů, z toho:

27 světlušek, 43 vlčat, 14 skautek, 21 skautů, 11 roverů, 6 rangers a 40 dospělých

Na Praze 4 je 6 středisek:

114.05 - 5. středisko Modřany - 117 členů
114.07 - 7. středisko BLANÍK Praha - 574 členů
114.32 - středisko PLATAN Praha 4 - 58 členů
114.34 - středisko OSTŘÍŽ Praha 4 - 162 členů
114.43 - středisko PAPRSEK Praha - Kunratice - 50 členů
114.57 - středisko TRILOBIT Praha - 51 členů

V Praze bylo v roce 2013 celkem registrováno 50 středisek, co do počtu členů jsme na 6. místě:

1. 114.07 - 7. středisko BLANÍK Praha 4 - 574 členů
2. 119.27 - středisko "Oheň" Praha - 213 členů
3. 115.56 - středisko Hiawatha Praha - 206 členů
4. 11A.77 - 77. středisko ROD SOVY Praha  - 189 členů
5. 116.22 - středisko Šipka Praha 6 - 164 členů
6. 114.34 - středisko OSTŘÍŽ Praha 4 - 162 členů

10 nejpočetnějších ze 493 středisek v České republice

1. 114.07 - 7. středisko BLANÍK Praha 4 - 574 členů
2. 311.04 - středisko VAVÉHA České Budějovice - 338 členů
3. 514.02 - středisko Štika Turnov - 337 členů
4. 311.03 - středisko Walden České Budějovice - 311 členů
5. 622.01 - středisko "ŘEHOŘE MENDLA" Brno - 297 členů
6. 722.01 - středisko Psohlavci Uherské Hradiště - 297 členů
7. 323.05 - středisko "STŘELA" Plzeň - 288 členů
8. 317.01 - středisko Kalich Tábor - 285 členů
9. 323.02 - středisko "STOPA" Plzeň - 276 členů
10. 534.08 - středisko Bratra Robina Letohrad - 275 členů
.................................................
65. 114.34 - středisko OSTŘÍŽ Praha 4 - 162 členů

Výroční zprávy střediska OSTŘÍŽ Praha 4