Skautské hřiště

Skautské hřiště je poměrně novou záležitostí, nicméně se pomalu, ale jistě stává akcí tradiční. Je to akce, která je zaměřena hlavně na nábor nových členů jednotlivých oddílů. Děti se tu mohou seznámit s vedoucími i členy střediska, zkusit si různé dovednosti z činnosti oddílů, podívat se, jak vypadá podsadový stan, prohlédnout nějaké fotografie atd. Rodiče mají možnost poznat vedoucí, popovídat si s nimi, zeptat se na otázky, které je pálí a samozřejmě mají možnost své děti do oddílu, který si vybrali přihlásit. Akce se koná odpoledne v první školní den v září.