Fruta

Fruta je naše klubovna v Krči. Mimo schůzky jednotlivých oddílů se zde pořádají střediskové akce, jako například rádcovský kurz, filmové kluby, vánoční besídky, střediskové a okresní rady, dále zde probíhají zkoušky hudebních kapel a další akce.