Miroslav Hopfinger

Zpravodaj pro klubovnu Tempo a volený člen střediskové rady